třídění odpadu na papír plast a sklo

Jak třídíme odpad v KS-Europe a jak jej třídit v domácnosti

Společenská odpovědnost firem spočívá v odpovědném přístupu k lidem, k profitu a v neposlední řadě k životnímu prostředí. Poslední jmenovanou oblastí se budeme zabývat v následujícím článku. Konkrétně si představíme, jak naše firma nakládá s odpady, jak mohou naši zaměstnanci třídit odpad na pracovišti a jak bychom měli my všichni třídit odpad v našich domácnostech. Pojďme zbořit nejrozšířenější mýty o třídění odpadu.

Pro třídění opadu ve firmách platí jiná pravidla než pro běžné domácnosti – nakládání s firemním odpadem se totiž striktně řídí zákonem. Minimalizace negativních dopadů na životní prostředí navíc dodává firmám na atraktivitě u partnerů, zaměstnanců i koncových zákazníků. Firmy tak mají důvodů, proč třídit odpad, víc než dost.

Jak nakládáme s odpadem v KS-Europe?

V KS-Europe třídíme veškerý odpad a necháváme jej odvážet soukromou firmou, která se dále stará o jeho další zpracování. V našich provozech v Křimicích a ve Šťáhlavech vzniká široká škála odpadních materiálů, ať už plastových, papírových, nebo kovových. Veškeré odpady z haly zaměstnanci vyvážejí do připravených kontejnerů, odkud probíhá odvoz dle aktuální produkce a druhu odpadu.

Zaměstnanci také třídí. A svědomitě!

Zaměstnanci mají možnost třídit odpad a hojně ji využívají. Ve výrobních prostorách jsou jim k dispozici označené kontejnery a v nevýrobních prostorách jsou barevné kontejnery či plastové nádoby. Odpad se dále sváží do jednotlivých lisovacích kontejnerů umístěných vně budov.

Zero waste – Život bez odpadů
V poslední době nabírá na popularitě životní styl zero waste (doslovný překlad nulový odpad), jenž je založen na opětovném využívání všech zdrojů bez tvorby odpadů a nutnosti je skládkovat nebo spalovat. Projevuje se například tím, že se častěji objevují omyvatelné pytlíky na ovoce a pečivo, případně designově zajímavé nákupní tašky z tkaniny.

Trendem jsou rovněž takzvané „bezobalové obchody“, v nichž zákazník nakupuje některé potraviny (mouka, těstoviny) přímo do přineseného obalu (uzavíratelné sklenice, sáčky). V Plzni jde například o obchody Bioplaneta.org na Bezručově 11 nebo o Ekosvět na Krejčíkově 7.

Naši zaměstnanci jsou navíc hned při nástupu mimo jiné proškoleni o správném třídění. V každém našem provozu jsou umístěny takzvané Zelené nástěnky, kde je k dispozici kontakt na osoby, na něž se naši pracovníci mohou obrátit s případnými náměty či dotazy z oblasti ekologie. Je zde také například plánek s umístěním sorpčních souprav, ekologické desatero naší společnosti a naše politika v oblasti životního prostředí.

Naše firma je hrdým nositelem certifikace ISO 14001 a díky tomu je náš systém managementu životního prostředí neustále aktualizován a průběžně vylepšován. V provozu se kromě pravidelných periodických kontrol vykonávají tři audity ročně. Dva interní, jichž se účastní náš firemní tým pro SMŽP, a jeden externí se zástupci certifikační společnosti.

Třídit odpad, který už vznikl, je samozřejmostí. Prvním často opomíjeným krokem v celém procesu by ale mělo být množství odpadu eliminovat. Například znovupoužití potištěného papíru k zapsání poznámek je nejen ekonomické pro celou firmu, ale především šetrné k našemu životnímu prostředí.

Jak jsou na tom s tříděním odpadu domácnosti?

Češi patří v recyklaci odpadu mezi evropskou špičku. Například díky třídění papíru dokážeme za rok vrátit do oběhu materiál z 90 % stromů, které byly na výrobu papíru použity. Barevné kontejnery na tříděný odpad už vídáme i v menších obcích. Jen od roku 2010 jich přibylo 154 tisíc. Průměrná docházková vzdálenost každého Čecha ke kontejneru na tříděný odpad je 92 metrů. I proto se můžeme pyšnit krásným druhým místem ve třídění skla v celé Evropě. Na vzestupu je i třídění elektroodpadu a bioodpadu, který se shromažďuje v červených, respektive hnědých popelnicích.

Zajímavá data ohledně třídění odpadu v Česku
Zajímavá data ohledně třídění odpadu v Česku

 

Nejčastější mýty o třídění odpadu


1. Všechen tříděný odpad se stejně sváží na jednu hromadu

Nejvíce rozšířenou pověrou o třídění odpadu je, že vyhozené PET lahve popeláři ze žlutých kontejnerů stejně svážejí na jednu hromadu se směsným odpadem. Současně se jedná o nejčastější výmluvu, proč někteří lidé stále ještě odmítají odpad třídit.

To samozřejmě není pravda a veškeré plasty ze žlutých kontejnerů se dále zpracovávají na dotřiďovacích linkách. Ty, které jsou vhodné k další recyklaci, jsou odkoupeny firmami, jež z nich vyrábějí nové PET lahve. Z těch, které pro potravinářský průmysl nejsou vhodné, se dále vyrábí například protihlukové stěny nebo plastové díly pro automobilový průmysl. Takto se v ČR znovu použije 69 % veškerého plastového odpadu. Podobný osud má skleněný odpad. Všechny skleněné lahve, jež se dostávají do oběhu, obsahují i recyklované sklo. Z něj se dále vyrábí kupříkladu stavební izolace. V minulém roce bylo takto zrecyklováno 75 % skleněných obalů.

2. Spalování odpadu je více neekologické, než netřídit vůbec

Další rozšířený mýtus se týká spalování odpadu. Lidé si často myslí, že přeměna směsného odpadu na tepelnou energii znečišťuje ovzduší. Dnešní technologie spalování a filtrace jsou už ale na takové úrovni, že z komínů spaloven odchází do ovzduší jen čistá pára. Bohužel se stává, že v topné sezoně lidé na vesnicích často pálí odpad v topných kotlích. Paradoxně se v tomto období mnohdy dýchá lépe v Plzni než v jejím přilehlém okolí.

3. Třídění odpadu je příliš složité, nevíme, co kam patří

Mnoha mýty je často opředeno i správné třídění odpadu do jednotlivých kontejnerů. Co kam patří, se může napříč republikou mírně lišit. Záleží na lokalitě svozu odpadu a na tom, jaké jsou postupy v místní společnosti, která má svoz a třídění komunálního odpadu na starosti.

Jak to chodí v Plzni, jsme se ujistili u místní společnosti, jež se o svoz odpadu stará. Připravili jsme pro vás následující infografiku, která vám připomene, jaký odpad patří do které popelnice.

 

Jaký odpad patří do které popelnice?
Jaký odpad patří do které popelnice?

 

Pokud si přece jen nebudete jistí, kam který odpad patří, můžete zavítat na rozcestník Třídění odpadu.cz, kde najdete rejstříkový seznam různých materiálů a druhů odpadu s vysvětlením, kam je nejvhodnější daný odpad vyhodit.