Osud našeho zdraví držíme každý ve svých rukou

Projekt Zdravá firma aneb Ve zdravé firmě zdraví zaměstnanci

Asi jste postřehli některé z aktivit, které jsme pro vás nejen v uplynulém roce přichystali. Možná jste se sami zúčastnili některého ze Dnů zdraví, sportovního dne nebo nedávného velikonočního výšlapu. Kdo pro zaměstnance KS-Europe tyto aktivity organizuje? A proč? Pojďme se společně podívat na zoubek staronovému projektu Zdravá firma.

Ve zdravém těle zdravý duch!

Starat se o své zdraví je zodpovědnost každého z nás. V KS-Europe se snažíme vám, našim zaměstnancům, péči o zdraví usnadnit, jak jen to jde. Naším cílem je, aby v naší firmě pracovali spokojení zaměstnanci plní energie. A zdraví, to není jen záležitost těla, ale i ducha a v neposlední řadě i mezilidských vztahů.

Zdraví je Světovou zdravotnickou organizací definováno jako stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a nikoli jen jako nepřítomnost nemoci či vady (WHO, 1946).

Tělesné zdraví se dá v určitých ohledech změřit. V rámci Dnů zdraví máte možnost zastavit se na stanovištích a zjistit, jak jste na tom s krevním tlakem, obsahem tuku v těle nebo třeba s kapacitou plic. Dlouhodobě se věnujeme také ergonomii pracovních pozic. V minulosti jsme nechali jednotlivé pozice přeměřit a nedávno jsme v našem magazínu vydali článek Ergonomie: 4 tipy, jak bojovat s bolestmi zad.

Duševní zdraví je především osobní výzvou jednotlivce. Důležitá je v tomto ohledu psychohygiena. Umět oddělit práci od osobního života, užívat si volný čas a dopřávat si kvalitní a dostatečně dlouhý spánek. To jsou jen některé ze zásad, které nejsou psychicky zdravému člověku cizí.

Sociální zdraví se odvíjí od kvality našich mezilidských vztahů. Ve volném čase si můžeme vybrat, s kým se stýkáme, v práci však mnohdy na výběr nemáme. I v této oblasti se snažíme zaměstnancům vycházet vstříc. V rámci našich volnočasových akcí, jako je například sportovní den nebo pravidelný velikonoční výšlap, máte možnost poznat kolegy i z jiné než z profesní stránky a prohloubit tak vzájemné vztahy.

Měření tlaku na Dni zdraví ve Šťáhlavech
Zaměstnanec KS-Europe si nechává změřit tlak v rámci Dne zdraví ve Šťáhlavech

Ve zdravé firmě zdraví zaměstnanci!

Už jste slyšeli o Zdravé firmě? Ne, nejedná se o žádný externí subjekt, jenž pro vás organizuje všechny ty zdraví prospěšné akce. Zdravá firma je projekt zaměstnanců KS-Europe, kteří se rozhodli organizovat aktivity pro své kolegy. Proto se vás stále v dotaznících ptáme, co byste zlepšili a jaké další aktivity byste uvítali. Věřte, že každým podnětem a myšlenkou se zabýváme, pečlivě je vyhodnocujeme a s radostí realizujeme!

Co jsme už v rámci projektu Zdravá firma realizovali?


OR 2015/16

 • leden: proběhlo ergonomické měření pracovních pozic
 • březen: proběhl 1. Den zdraví v ML
 • duben: proškolili jsme naše interní lektory ergonomie
 • listopad: proběhl 2. Den zdraví v ML
 • listopad: proběhl 1. Den zdraví ve WV
 • únor: přednáška o Nepálu v ML

OR 2016/17

 • srpen: proběhl 1. Sportovní den v areálu Slavie v Borském parku
 • listopad: proběhl 3. Den zdraví v ML
 • leden: proběhl 2. Den zdraví ve WV

OR 2017/18

 • duben: proběhl Velikonoční výšlap kolem Boleveckých rybníků
 • září: proběhl 2. Sportovní den v areálu Slavie v Borském parku
 • květen, červen, listopad, prosinec a leden: vstup zdarma na bazén Chodské náměstí
 • listopad: proběhl 4. Den zdraví v ML
 • leden: proběhl 3. Den zdraví ve WV

Zdravá firma jako nový zaměstnanecký benefit

Graf: Kategorie zaměstnaneckých benefitů a poměr jejich využívání zaměstnanci v českých firmách
Kategorie zaměstnaneckých benefitů a poměr jejich využívání zaměstnanci ve firmách (zdroj: Benefity.cz)

Věděli jste, že podle průzkumu mezi zaměstnanci napříč republikou patří mezi nejvyužívanější zaměstnanecké benefity právě ty, které souvisejí se zdravím?

I u nás v KS-Europe se aktivity v rámci projektu Zdravá firma těší velké oblibě. Dělá nám radost, že projekt ve zpětné vazbě označujete za přínosný, a těší nás i pozitivní ohlasy od spolupracujících partnerů.

Rozhodli jsme se proto připravit nový zaměstnanecký benefit, který ponese stejný název jako náš projekt. Bližší informace se brzy dozvíte od svých nadřízených, z nástěnek personálního oddělení nebo na facebookové stránce KS-Europe.